สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 950
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,617,505
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
จำนวนผู้เข้าชม 2510 คน

ยอด "เขาคิชฌกูฏ" ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี เขาคิชฌกูฏเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ "รอยพระพุทธบาท" มีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ 2 เมตรเศษ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ค้นพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฏราว 4 กม.
งานนมัสการพระบรมบรรพตหรืองานวัดภูเขาทอง
จำนวนผู้เข้าชม 3156 คน

บรมบรรพตหรือภูเขาทองนั้น สร้างเป็นรูปภูเขามีเจดีย์อยู่บนยอด มีบันไดเวียนขึ้นทางทิศเหนือและทิศใต้ การสร้างบรมบรรพตนี้ได้เริ่มขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์จะสร้างพระเจดีย์ใหญ่ให้เหมือนวัดภูเขาทองที่กรุงศรีอยุธยา จึงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค)
งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
จำนวนผู้เข้าชม 2781 คน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมพิธีอันเป็น สิริมงคลยิ่ง ในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี  ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า พระธาตุศรีสองรักเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย เป็นพระธาตุแห่ง “สัจจะ และไมตรี” 
งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์
จำนวนผู้เข้าชม 4115 คน

พระแท่นศิลาอาสน์ ตั้งอยู่บนเนินเขา ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางทิศตะวันตกของวัดพระยืนพุทธบาทยุคล  ที่มีอาณาเขตติดต่อกัน เหตุที่เรียกว่าพระแท่นศิลาอาสน์ ก็เพราะเชื่อว่าเป็นที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับนั่ง เพื่อทรงกระทำบำเพ็ญอธิษฐานบารมี ณ แท่นศิลาแลง ซึ่งมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 8 ฟุต ยาว 9 ฟุต 8 นิ้ว สูง 3 ฟุต
งานเทศกาลมะม่วงและของดีแปดริ้ว
จำนวนผู้เข้าชม 4733 คน

ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ซึ่งคนทั่วไปรู้จักในชื่อเก่า คือ เมืองแปดริ้ว ที่เรียกว่าแปดริ้วนั้นก็เนื่องมาจากปลาช่อนที่จับได้ในแม่น้ำบางปะกงที่ฉะเชิงเทราสมัยก่อนตัวโตมาก สามารถนำมาแล่ตากแห้งเป็นริ้วๆ ได้ถึง 8 ริ้ว ส่วนชื่อเมืองฉะเชิงเทรานั้นเรียกตามศัพท์เดิมภาษาเขมร คือ ฉทรึงเทรา แปลว่า คลองลึก หรือ แม่น้ำใหญ่ หมายถึง แม่น้ำบางปะกงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรา
งานเทศกาลนมัสการหลวงพ่อโสธร
จำนวนผู้เข้าชม 3759 คน

พระพุทธโสธร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “หลวงพ่อโสธร” ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานในพระอุโบสถวัดโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พระพุทธโสธรนั้นมาประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้เมื่อใดไม่มีใครทราบ แต่คงได้มาสมัยเดียวกันกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อต้นกรุงธนบุรี โดยมีตำนานเล่ากันว่า มีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ 3 องค์
งานเทศกาลดอกลำดวน
จำนวนผู้เข้าชม 3096 คน

งานเทศกาลดอกลำดวนนี้ ถือเป็นเทศกาลและประเพณีประจำปีของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ตามตำนานกล่าวถึงเรื่องราวเมืองศรีสะเกษว่า เมื่อประมาณ 1,000 ปี ล่วงมาแล้ว อารยธรรมขอมรุ่งเรืองขึ้นในบริเวณแถบนี้ ได้มีนางพญาขอมองค์หนึ่งเดินทางจากเมืองพิมายมุ่งสู่นครธม โดยเดินทางผ่านไปตรงบริเวณปราสาทสระกำแพงใหญ่ในปัจจุบัน และได้ลงสระผมในสระน้ำบริเวณนั้น
งานตายายย่าน
จำนวนผู้เข้าชม 3039 คน

งานตายายย่าน เป็นงานประเพณีประจำปีของท้องถิ่น จัดขึ้นเพื่อแสดงกตัญญูกตเวทีต่อ “เจ้าแม่อยู่หัว” พระพุทธรูปทองคำ ปางสมาธิของวัดท่าคุระ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งประดิษฐานที่วัดนี้กว่า 300 ปีมาแล้ว (พระพุทธรูปองค์นี้ปรากฏในตำนานนางเลือดขาวว่า นางเลือดขาวกับเจ้าพระยากุมาร หลังจากท่องเที่ยวเมืองพาราณสีทางเรือ
งานตากสินมหาราชานุสรณ์
จำนวนผู้เข้าชม 2961 คน

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ทรงได้รับคำต่อท้ายพระนามว่า มหาราชแสดงถึงการประกอบพระราชกรณียกิจ อันเอนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจในการกอบกู้เอกราช และการรวบรวมคนไทยเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จนเราสามารถเป็นชาติมาได้ในปัจจุบัน
งานช้างและงานกาชาดสุรินทร์
จำนวนผู้เข้าชม 2651 คน

จังหวัดสุรินทร์ มีช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณอีกทั้งชาวกวยหรือกูย ซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองในอดีตได้จับช้างป่ามาฝึก เพื่อใช้งานในด้านต่างๆเช่น การพาหนะ การขนส่ง รวมถึง ช้างยังมีบทบาทในการประกอบพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวกวย ชาวกวยแต่ละครัวเรือนจะมีช้างที่เลี้ยงไว้อาศัยอยู่รวมกัน
งานชนแกะ
จำนวนผู้เข้าชม 3717 คน

การชนแกะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ปรากฏเป็นหลักฐานเก่าแก่ในภาพเขียนในพระอุโบสถวัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส แกะเป็นสัตย์ที่ชาวไทยมุสลิมภาคใต้นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นสัตว์เชือดทำบุญในงานพิธีกรรมต่างๆ
งานเฉลิมพระชนมพรรษา
จำนวนผู้เข้าชม 2796 คน

งานเฉลิมพระชนมพรรษา จังหวัดตรัง มีประวัติความเป็นมายาวนาน เดิมเป็นการจัด “งานฉลองรัฐธรรมนูญ” เมื่อ พ.ศ. 2476 ต่อมาใน พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทางจังหวัดจึงมีมติเปลี่ยนชื่องานจากเดิมมาเป็น “งานเฉลิมพระชนมพรรษาและงานประจำปี  จังหวัดตรัง” เพื่อแสดงความจงรักภักดี
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จำนวนผู้เข้าชม 2486 คน

นางสาวอังคณา  พุ่ม ผกา ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ โดยได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้
งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี
จำนวนผู้เข้าชม 2762 คน

“ท้าวสุรนารี” หรือ “คุณหญิงโม” เดิมชื่อ “โม” หรือ  “โม้” เกิดเมื่อ พ.ศ. 2314 เป็นภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา เป็นวีรสตรีของชาติไทยเนื่องจากเป็นผู้ประกอบวีรกรรมในคราวเจ้าอนุวงศ์ เมืองเวียงจันทน์ก่อการกบฏในปี พ.ศ. 2369 โดยยกกองทัพเข้ายึดเมืองนครราชสีมาไว้แล้วกวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลย เมื่อมาถึงทุ่งสัมฤทธิ์ คุณหญิงโมได้นัดแนะราบรวมกำลังชายหญิงเข้าต่อสู้จนกองทัพเวียงจันทน์แตกพ่ายไป
งานฉลองเจ้าพ่อพระยาแล
จำนวนผู้เข้าชม 3590 คน

เจ้าเมืองคนแรกของเมืองชัยภูมิ  คือ พระยาชุมพล (แล) เป็นผู้ที่สร้างบ้านแปงเมืองชัยภูมิให้เป็นปึกแผ่น ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดเหตุการณ์สำคัญ คือ เจ้าอนุวงศ์แห่นครเวียงจันทน์คิดกบฏ และได้ส่งคนมาเพื่อพยายามเกลี้ยกล่อมพระยาภักดีชุมพล (แล) เข้าร่วมในการกบฏครั้งนี้พร้อมกับให้จัดเสบียงกรังให้กับกองทัพเวียงจันทน์
   1 2

Engine by MAKEWEBEASY