สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 913
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,617,468
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
E11003 - อุบลฯ ลัดเลาะริมโขง เที่ยวสามพันพันโบก ผาแต้ม 5,960.-
จำนวนผู้เข้าชม 6402 คน
 
20.00  พร้อมกันที่จุดนัดพบและออกเดินทางจาก กทม.
วันที่หนึ่ง อช.ภูจอง-นายอย – น้ำตกห้วยหลวง – อช.แก่งตะนะ – ด่านช่องแม็ก
 เช้า  เดินทางถึง “อช.ภูจอง-นายอย” ก่อนเดินทางเข้าอุทยานแวะรับประทานอาหารเช้า(1) ก่อนเข้าไปชม “น้ำตกห้วยหลวง” ที่ตั้งอยู่กลางป่า ไหลตกจากหน้าผาสูง 45 เมตร ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุด สูงที่สุด และงดงามที่สุดของภาคอีสานตอนล่าง  ไหลตกจากหน้าผาสูงชัน ลงสู่แอ่งน้ำใหญ่ และลานหินหาดทราย ด้านล่างมีบันไดทางลงจากศาลาชมทิวทัศน์สู่น้ำตกด้านล่าง 
 บ่าย  เมื่อชมความงามของน้ำตกกันเรียบร้อยแล้วก็เดินทางออกจากอุทยานมุ่งหน้าสู่ “อ.โขงเจียม” แวะรับประทานอาหารกลางวันเมนูปลาริมโขง (2) ก่อนเดินทางเข้า “อช.แก่งตะนะ” ที่อุทยานนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น “สะพานแขวนคนเดิน” ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย “ดอนตะนะ” เกิดจากลำน้ำมูลไหลมาพบดอนตะนะแล้วสายน้ำจะแยกเป็นสองสาย ไหลโอบทั้งสองด้านของดอนตะนะแล้วมารวมกันอีกครั้ง จากนั้นจึงไหลลงมาทาง “แก่งตะนะ” ซึ่งมีโขดหินขนาดมหึมาเป็นเกาะกลางลำน้ำมูล กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากจะกัดเซาะลงในแนวโขดหินสูงราว 1 เมตร บ้างก็ไหลซอกซอนไปตามร่องหินและลานหินริมฝั่งมูล บริเวณแก่งตะนะจะมีสายน้ำที่เชี่ยวและลึก ทั้งยังมีถ้ำใต้น้ำอีกหลายแห่ง และนอกจากมีสายน้ำไหลผ่านแก่งอย่างมหัศจรรย์แล้วก็ยังมีน้ำตกอันสวยงามอย่าง “น้ำตกตาดโตน” อีกด้วย ในอุทยานก็มีบริการให้เช่าจักรยานสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะชมจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ กันอย่างทั่วถึง หลังจากนั้นก็ออกเดินทางออกจากอุทยาน (สำหรับวันนี้ถ้าพอมีเวลาเหลือพาท่านเดินช็อปปิ้งที่ด่านช่องเม็ก) เดินทางเข้าที่พักริมโขง พร้อมรับประทานอาหารเย็น (3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

อุบลราชธานี สามพันโบก  อุบลราชธานี สามพันโบก  อุบลราชธานี สามพันโบก
Uthayanclub
วันที่สอง  อช.ผาแต้ม – สามพันโบก
 เช้า  ตื่นเช้ารับประทานอาหาร(4) พร้อมจัดเก็บสัมภาระ เดินทางต่อไป “อช.ผาแต้ม” ชมภาพเขียนสี ก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏที่เรียงรายอยู่เป็นระยะ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี ทางอุทยานฯ ได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไปชมภาพเขียนสีเหล่านี้ที่หน้าผาด้านล่าง ระยะทางดูภาพเขียนไป-กลับประมาณ 3-4 กม. ภาพเขียนจะอยู่บนผนังหน้าผายาวติดต่อกันประมาณ 180 เมตร ซึ่งเป็นมุมต่ำกว่า 90 องศา มีภาพทั้งหมด ประมาณ 300 ภาพ แบ่งเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือภาพคนทำนา ภาพสัตว์ ภาพมือ ภาพลายเรขาคณิต และภาพตุ้ม (เครื่องมือจับปลาของชาวประมงริมโขง) ท่านสามารถเดินเที่ยวชมภาพเขียนสีได้ตามอัธยาศัย
 บ่าย  หลังจากชมภาพเขียนสีกันอย่างจุใจกันแล้วก็เดินทางออกจาก “อช.ผาแต้ม” แวะรับประทานอาหารกลางวัน (5)  จากนั้นก็นั่งรถกันต่อไปชมหลุมสามพันหลุมที่ “สามพันโบก” ที่สามพันโบกแห่งนี้เป็นแก่งหินในลำน้ำโขงในฤดูแล้งน้ำแห้งกลายเป็นหลุม (ภาษาอีสาน เรียกโบก) เริ่มต้นโดยการนั่งเรือจากหาดสลึง ไป แก่งสามพันโบก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ระหว่างทางจะผ่าน ปากบ้อง จุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง ความกว้างเพียง 56 เมตร และหินหัวพะเนียง เป็นแก่งหินกลางแม่น้ำ ทำให้แม่น้ำไหลแยกออกเป็น 2 สายเป็นที่มาของคำว่า สองคอน ถึงสามพันโบก ดูหลุมแต่ละหลุมมีหน้าตาต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น หินมิกกี้เม้าส์ หินหัวใจ แล้วแต่จะวิดสะกึด (ภาษาอีสานแปลว่าจินตนาการ) กันไป พอชมกันอย่างพอใจแล้วก็เดินทางกลับสู่ตัวเมืองอุบล เพื่อรับประทานอาหารเย็นกัน (6) และคืนนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศพักในตัวเมืองกัน
 
สามพันโบก  อุบลราชธานี สามพันโบก
Uthayanclub
วันที่สาม  อ.เมืองอุบลฯ – กทม.
 เช้า  ตื่นตอนเช้าต้อนรับเมืองอุบล พร้อมรับประทานอาหารเช้า (7) พื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็น ไข่กระทะ ก๋วยจั๊บญวน ข้าวเปียกเส้น ก่อนกลับก็แวะซื้อของฝากขึ้นชื่อ เมืองอุบลฯ อาทิเช่น หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอก ฯลฯ
 บ่าย  ระหว่างเดินทางกลับแวะรับประทานอาหารกลางวัน (8) ที่สุรินทร์หรือบุรีรัมย์ แล้วแต่ความเหมาะสมของเวลา กลับถึง กทม. เวลาประมาณ 21.00 น.

อุบลราชธานี สามพันโบก  อุบลราชธานี สามพันโบก
Uthayanclub
อัตรานี้รวม
1.ค่าที่พัก 2 คืน (รีสอร์ท/โรงแรม) 2.ค่าอาหาร 8 มื้อ 3.ค่าธรรมเนียมและกิจกรรมท่องเที่ยวตามรายการ
4.ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง 5.ค่าเจ้าหน้านำทางตลอดการเดินทาง 6.ค่าประกันอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
1.อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการที่ทางบริษัทจัดให้
2.ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
หมายเหตุ
 1.โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทจะคิดถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
2.การจองโปรแกรมต้องจองล่วงหน้า 45 วันก่อนวันเดินทางและหากต้องการจองบ้านพักอุทยานต้องจองล่วงหน้า 65 วัน
  
แพ็คเกจทัวร์
- ทัวร์เขาคิชฌกูฏ 2563 ท่านละ 590 บาท เดินทางโดยรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง
- N11006 - แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ล่องแพแม่น้ำปาย 4,890.-
- N11005 - น่าน ดอยเสมอดาว ล่องแก่งน้ำว้า ปัว ดอยภูคา ชมเมืองน่าน 5,300.-
- N11003 - เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กลางหลวง สวนป่าแม่แจ่ม 5,400.-
- N11004 - น่าน ดอยเสมอดาว ปัว ดอยภูคา 4,900.-
- N11001 - เชียงใหม่ อ่างขาง ดอยฟ้าห่มปก ล่องลำน้ำกก 5,500.-
- N11002 - เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา ปาย ห้วยตะไคร้ แจ้ซ้อน 5,300.-
- E11003 - อุบลฯ ลัดเลาะริมโขง เที่ยวสามพันพันโบก ผาแต้ม 5,960.-
- S11007 - สุราษฎร์ เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 4,300.-
- S11008 - นครศรีธรรมราช เขาหลวง หมู่บ้านคีรีวง 3,000.-
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY