สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 0
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 894
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,617,449
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
N11002 - เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา ปาย ห้วยตะไคร้ แจ้ซ้อน 5,300.-
จำนวนผู้เข้าชม 4174 คน
 
19.00  พบกันที่จุดนัดพบพร้อมออกเดินทาง
 วันที่หนึ่ง อช.ห้วยน้ำดัง - Coffee in love – ปายหวาน – Hillside coffee house – สะพานประวัติศาสตร์ปาย –  Montis – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – อ.กัลยาณิวัฒนา – สวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป.อช.ห้วยน้ำดัง - Coffee in love – ปายหวาน – Hillside coffee house – สะพานประวัติศาสตร์ปาย –  Montis – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – อ.กัลยาณิวัฒนา – สวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป.
เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ “อช.ห้วยน้ำดัง” ชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางทะเลหมอกยามเช้า ก่อนที่จะแวะรับประทานอาหารเช้ากัน (1) หลังรับประทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อย ระหว่างทางก่อนเข้าสู่ตัวเมืองปายก็แวะเที่ยวเก็บภาพ ร้านกาแฟ น่ารัก ๆ มากมาย ที่ผุดขึ้นกันเรียงรายตลอดการเดินทางมุ่งหน้าสู่อำเภอปาย ไม่ว่าจะ เป็นร้านดั้งเดิมอย่าง “Coffee in love” หรือร้านใหม่ ๆ อย่าง “ปายหวาน” และ “Hillside coffee house” หลังจากนั้นก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์กันต่อที่“สะพานประวัติศาสตร์ปาย” ก่อนเดินเข้าสู่ตัวเมืองปาย
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองปาย (2)
 


บ่าย
  เมื่อเติมพลังกันด้วยอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางกันต่อไป “วัดน้ำฮู” ระหว่างทางไปก็มีอีกที่ที่หน้าสนใจจนต้องแวะอย่าง Montis” ที่เป็นทั้งร้านกาแฟวิวสวย และรีสอร์ทในสถานที่เดียวกัน ต่อจาก “วัดน้ำฮู” ก็ต้องไปโล้ชิงช้าต่อที่ “หมู่บ้านสันติชล” หมู่บ้านนี้ถูกสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นบ้านดินของชาวจีนฮ้อคล้ายๆ บ้านรักไทย เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพมาเกือบทั้งวัน จากนั้นเดินทางสู่ “อำเภอกัลยาณิวัฒนา” อำเภอลำดับที่ ๘๗๘ ของประเทศไทยซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอนี้เป็นป่าสนธรรมชาติที่ผืนใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ขึ้นเรียงรายอยู่ตามสันเขาอย่างสวยงาม เมื่อมองทิวสนมาเรื่อย ๆ จนเพลินตาในที่สุดก็เดินทางมาถึง “สวนป่าหลวงบ้านวัดจันทร์ อ.อ.ป.” ที่พักท่ามกลางธรรมชาติที่เราจะพักกันในคืนนี้ เมื่อถึงที่พักแล้วก็จัดเก็บสัมภาระเข้าที่พักให้เรียบร้อย รับประทานอาหารเย็น(3)อย่างพร้อมเพรียง หลังมื้อเย็นมานั่งล้อมวงกัน หน้ากองไฟหาไออุ่น  ก่อนแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย

ปาย  ปาย  ปาย
Uthayanclub
วันที่สอง  ชาวปกากะญอ – วิหารแว่นดำ – โครงการหลวงบ้านจันทร์ – อช.ห้วยตะไคร้ – ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก – อช.แจ้ซ้อน


เช้า
ตื่นเช้าท่ามกลางอากาศที่สดชื่นและถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาแห่งป่าสน รับประทานอาหาร(4) เช้าเพื่อเป็นการเต็มพลังกัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางเก็บเกี่ยวเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนของ “ชาวปกากะญอ” ที่บ้านวัดจันทร์ที่ยังคงวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านที่ดั้งเดิมไว้อย่างแนบแน่น จากนั้นก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่“วิหารแว่นตาดำ”“วัดจันทร์” ที่มีอายุยืนยาวมากว่า 300 ปี และถ้าหากท่านใดอยากได้ของที่ระลึกบันทึกความประทับใจก็ต้องไปเยี่ยมชม “โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์” ด้านในโครงการจะมีร้านขายของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นโปสการ์ดหรือผ้าทอชาวปกากะญอ เป็นต้น
เที่ยง  จัดเก็บสัมภาระเตรียมตัวออกเดินทางพร้อมอำลา “อำเภอกัลยาณิวัฒนา” แวะรับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง(5)

บ่าย
 มุ่งหน้าสู่ “อำเภอดอยสะเก็ด” ก่อนถึงก็แวะเก็บภาพกันที่ “อช.ห้วยตะไคร้”  และ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก” เพื่อยลโฉมต้นและผลกาแฟ ชมการคั่วเมล็ดกาแฟ จิบกาแฟหอมกรุ่น ก่อนที่จะเดินทางต่อไป  “อช.แจ้ซ้อน” ที่อุทยานแห่งนี้มีบ่อน้ำแร่และถ้าหากท่านใดสนใจจะแช่น้ำแร่ที่นี่ก็มีห้องอาบน้ำแร่เปิดให้บริการถึง 17.00 น. เมื่ออาบน้ำแร่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมเพรียงกันที่ห้องอาหารอุทยานเพื่อรับประทานอาหารเย็น(6)  ก่อนที่จะแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วิหารแว่นตาดำ  สะพานประวัติศาสตร์ปาย
Uthayanclub
วันที่สาม  น้ำตกแจ้ซ้อน – พระธาตุลำปน้ำตกแจ้ซ้อน – พระธาตุลำปางหลวง – กทม.างหลวง – กทม.

เช้า
 รับประทานอาหารเช้า (7) ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่านใดอยากจะเล่น “น้ำตกแจ้ซ้อน” ก็อยู่ไม่ไกลจากที่ทำการ เดินไปทางเดียวกับทางเดินไปห้องอาบน้ำแร่ เมื่อสมควรแก่เวลาก็จัดเก็บสัมภาระพร้อมเดินทางออกจากอุทยานฯ มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองลำปาง แวะสักการะ “พระธาตุลำปางหลวง”  (พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีฉลู)
เที่ยง  และรับประทานอาหารกลางวัน (8) ก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกทม.เวลาประมาณ 24.00 น.
อัตรานี้รวม
1.ค่าที่พัก 2 คืน (รีสอร์ท/เต็นท์) 2.ค่าอาหาร 8 มื้อ 3.ค่าธรรมเนียมและกิจกรรมท่องเที่ยวตามรายการ
4.ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง 5.ค่าเจ้าหน้านำทางตลอดการเดินทาง 6.ค่าประกันอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
1.อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการที่ทางบริษัทจัดให้
2.ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
3.ค่าบริการอาบน้ำแร่
หมายเหตุ
 1.โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทจะคิดถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ
2.การจองโปรแกรมต้องจองล่วงหน้า 45 วันก่อนวันเดินทางและหากต้องการจองบ้านพักอุทยานต้องจองล่วงหน้า 65 วัน
  
แพ็คเกจทัวร์
- ทัวร์เขาคิชฌกูฏ 2563 ท่านละ 590 บาท เดินทางโดยรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง
- N11006 - แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ล่องแพแม่น้ำปาย 4,890.-
- N11005 - น่าน ดอยเสมอดาว ล่องแก่งน้ำว้า ปัว ดอยภูคา ชมเมืองน่าน 5,300.-
- N11003 - เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ แม่กลางหลวง สวนป่าแม่แจ่ม 5,400.-
- N11004 - น่าน ดอยเสมอดาว ปัว ดอยภูคา 4,900.-
- N11001 - เชียงใหม่ อ่างขาง ดอยฟ้าห่มปก ล่องลำน้ำกก 5,500.-
- N11002 - เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา ปาย ห้วยตะไคร้ แจ้ซ้อน 5,300.-
- E11003 - อุบลฯ ลัดเลาะริมโขง เที่ยวสามพันพันโบก ผาแต้ม 5,960.-
- S11007 - สุราษฎร์ เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน 4,300.-
- S11008 - นครศรีธรรมราช เขาหลวง หมู่บ้านคีรีวง 3,000.-
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY